SpareBank 1 Kreditt

Ansvarlig vinner i markedet for usikret kreditt.

Hvem er vi?

SpareBank 1 Kreditt er et kredittselskap eid av bankene i SpareBank 1-alliansen. Vi tilbyr finansiering uten sikkerhet til privatmarkedet. Våre produkter er kredittkort og nedbetalingslån.

SpareBank 1 Kreditt skal være best på å forstå og løse kundebehovene så vi kan levere høy verdiskaping. Vi skal bidra til at SpareBank 1-alliansen på en ansvarlig måte øker sine markedsandeler.

Produktene vi tilbyr

Produkter som løser kundebehov for ny kreditt eller refinansiere forbruksgjeld.

Årsmelding 2022

I 2022 tok vi store og viktige steg mot ambisjonen vår om å bli Norges største kredittpartner.

Årsrapporten for SpareBank 1 Kreditt viser omsetningsrekorder for kredittkortene våre, og nedbetalingslån er også i sterk vekst. Spesielt er refinansiering et produkt mange etterspør. I året som gikk sparte kundene våre 265 millioner kroner på å refinansiere sin usikrede gjeld hos oss.

 

dame og mann tar high five. illustrasjon.

«Vi står godt rustet i møte med en ny tid. Rollen som ansvarlig kredittgiver er blitt enda viktigere i en tid med mye uro. Vi skal være en pådriver for å veilede kundene våre slik at de får kontroll over økonomien sin, og avlaste dem når de trenger det.»

Adm.dir. Ronny Remen Smolan i SpareBank 1 Kreditt

Vi ruster oss for en ny tid

I 2022 åpnet Norge for fullt etter covidpandemien, men gleden over gjenåpning ble raskt erstattet av en ny krise med krigsutbrudd på europeisk jord, inflasjon og på følgende renteøkninger. Fra juli 2021 til juli 2022 steg konsum prisindeksen med 6,7 prosent. Vi må tilbake til juli 1988 for å finne en tilsvarende vekst i løpet av ett år. 

Disse rente- og prisøkningene griper inn i folks økonomi, og gjør at mange nordmenn må prioritere hardere fremover. I tider som denne blir rollen som ansvarlig kredittgiver enda viktigere. Framover vil flere måtte sette sin egen økonomi under lupen. Da skal vi være der og sørge for at så mange som mulig får hjelp gjennom våre produkter, og veilede kundene våre slik at de får kontroll over økonomien sin.

SpareBank 1 Kreditt skal være best på å forstå og løse kundebehovene så vi kan levere høy verdiskaping tilbake til våre eiere. Vi skal bidra til at SpareBank 1-alliansen på en ansvarlig måte øker sine markedsandeler. Nettopp det å ha en ansvarlig utlånspraksis sitter i ryggraden vår. Vi skal ikke utnytte kriser eller sårbare husholdninger og individer for profitt. Den samme forventningen har vi til våre samarbeidspartnere. I turbulente tider er det ekstra viktig å være på vakt her, og for oss understreker det viktigheten av å være tro mot våre verdier: På lag, modig og ansvarlig.

Ifølge Gjeldsregisteret har nordmenn nå betydelige 113,5 milliarder kroner i usikret gjeld, og markedsandelen vår på rentebærende utlån lå ved utgangen av 2022 på 5 prosent. Gjennom refinansieringskampanjene i 2022 har vi bidratt til at 17.200 kunder har spart til sammen 265 millioner kroner. Det er imponerende og gledelige tall, men det videre potensialet er fortsatt stort og det er mange der ute vi fortsatt kan hjelpe.

For å få til det må vi fortsette å opplyse og informere. I en tid hvor flere snur på krona, skal vi sette søkelyset på nedbetalingslån. En vanlig misoppfatning er at du må være i økonomisk trøbbel for å refinansiere, men en refinansiering handler om å få bedre oversikt og bedre betingelser.

I 2022 lå SpareBank 1s markedsandel på kredittkort på cirka 6 prosent. Å gjøre en sikker handel er noe som opp tar alle. Vi har sett en økning i reklamasjonssaker det siste året, hvor vi ser at metodene til svindlerne blir mer og mer sofistikerte. Heldigvis har mange innsett at det er tryggere å bruke kredittkort fremfor bankkort når de hand ler på nett. Smart bruk av kredittkort og tilleggstjenester gir den ekstra tryggheten når de handler i fysiske butikker og på nett, enten her hjemme i Norge eller i utlandet. 

For å nå målene vi har satt oss, er vi avhengig av vår viktigste ressurs – nemlig menneskene i selskapet. På vår reise mot å bli Norges største kredittpartner har vi heldigvis de beste hodene og hjertene med oss. I året som har gått har vi ansatt 19 årsverk, som har gitt oss en bredere kompetanse innen alle fagfelt i selskapet, men i størst grad innen kundeservice. Det er avgjørende for oss å ha markedsledende kunnskap på våre fagområder, og samtidig tiltrekke underleverandører som utfyller oss og er best på de områder vi velger å sette ut.

Som selskap opplever også vi nye tider. Lavere innvilgelsesgrader og økte utlånskostnader preger bransjen. Et marked i endring gir oss utfordringer, men også nye muligheter. Vi skal gi våre partnere og kunder gode opplevelser gjennom god kommunikasjon og gode digitale tjenester, og våre ansatte skal kjennetegnes med svært høy grad av kompetanse. Vi skal ha en bevisst satsning på videreutvikling og innovasjon, i tråd med den digitale utviklingen, også i tiden framover. Rollen som ansvarlig kredittgiver er viktigere enn noen gang.

Vi er svært takknemlig for tilliten i året som gikk. Nå gleder vi oss til å fortsette det gode samarbeidet med partnerne våre – og ta fatt på et nytt og spennende år i 2023.

Ronny Remen Smolan, administrerende direktør 

Våre verdier

Modig
Vi skal vise stort engasjement, være nysgjerrige og tørre å ta modige valg. Vi skal være ambisiøse, utfordre aksepterte sannheter og våge å begi oss ut i det ukjente. 
 

Ansvarlig
Vi skal ta ansvar for kunder og samarbeidspartnere på en slik måte at vi kan være stolte av eget arbeid. Vi skal være sannferdige, transparente, gi gode råd og opptre profesjonelt slik at folk og omgivelser blir trygge på oss.

På lag
Vi skal være på lag med kunder, samarbeidspartnere, leverandører og kollegaer. Vi skal være imøtekommende, hjelpsomme og gode lagspillere.

 

Karriere SpareBank 1 Kreditt

Karriere

Vi er et kredittselskap i SpareBank 1-alliansen, og med ressursene til Norges nest største finansgruppering i ryggen. Vi ønsker å tiltrekke oss de beste hodene og hjertene på vår reise til å bli Norges største kredittselskap.

For å nå våre mål ønsker vi til enhver tid å komme i kontakt med dyktige og ambisiøse mennesker som tør å utfordre og tenke utenfor boksen.

Ledige stillinger legges ut fortløpende.

Bærekraft i SpareBank 1 Kreditt

Verden opplever store utfordringer knyttet til bærekraft. FNs bærekraftsmål definerer retningen verden må ta.

Vårt bidrag knyttet til bærekraft bygger på grunnfilosofien til SpareBank 1 der sparebankene er lokale, engasjerte og ansvarlige samfunnsaktører. SpareBank 1 som helhet jobber for å redusere sitt miljøavtrykk og støtte opp under bærekraftig omstilling blant annet gjennom produktutvikling, felles innkjøp og drift av datterselskapene.

I SpareBank 1 Kreditt har vi spesielt fokus på at vi til enhver tid har en ansvarlig utlånspraksis, og er i mange situasjoner et viktig virkemiddel for et bærekraftig samfunn. Vi skal være en pådriver for å veilede kundene våre slik at de får kontroll over økonomien sin og avlaste de når de trenger det. Dette skal vi gjøre gjennom å videreutvikle produktene våre, ha god teknologi i bunn og skape verdens beste kundeopplevelser.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }