Dine rettigheter

Du har rett til å få informasjon fra oss om personopplysninger vi har om deg, inkludert:

 • informasjon om hvilke kategorier personopplysninger vi har eller kontrollerer,
 • hva dine personopplysninger blir brukt til,
 • hvor vi samler inn dine personopplysninger når de ikke samles inn direkte fra deg, og 
 • hvem vi utleverer dine personopplysninger til.

På din forespørsel, vil vi gi deg en kopi av dine personopplysninger. Du har rett til å få rettet dine personopplysninger som er uriktige og ufullstendige. Vi retter ufullstendige personopplysninger dersom du gir oss riktig informasjon.
Du har rett til å be oss slette dine personopplysninger.

Vi må oppfylle din forespørsel dersom vi behandler dine personopplysninger, og dersom:

 • dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålene for å samle inn personopplysningene;
 • du protesterer mot behandlingen som er basert på vår legitime interesse eller du trekker tilbake ditt samtykke;
 • dine personopplysninger har blitt ulovlig behandlet;
 • dine personopplysninger må bli slettet for å overholde en rettslig forpliktelse.

Vi må ikke oppfylle din forespørsel når dine personopplysninger er nødvendige:

 • for å oppfylle en bindende rettslig forpliktelse;
 • for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål;
 • for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Slik utøver du dine rettigheter

Vi inviterer deg til å kommunisere med oss om utøvelse av dine rettigheter vedrørende beskyttelse av dine personopplysninger, men vi aksepterer kun skriftlige henvendelser da vi ikke kan behandle muntlige henvendelser straks uten først å forstå innholdet i henvendelsen og identifisere deg.  Din henvendelse bør inneholde en detaljert og nøyaktig beskrivelse av hvilken rettighet du ønsker å utøve.

Du må gi oss en kopi av dine identifikasjonsdokumenter for å bekrefte din identitet, f.eks. et identitetskort eller et pass. Annen informasjon i dokumentet, slik som foto eller personlige kjennetegn, kan fjernes. Vi vil ikke akseptere andre midler for å bekrefte din identitet.

Hvis du ønsker å foreslå alternativer, vil vi vurdere dem fra sak til sak.  

Vår bruk av informasjonen i dine identifikasjonsdokumenter:

 • vil være begrenset til å verifisere din identitet, og
 • vil ikke bli lagret lenger enn for dette formålet.

Du kan sende din anmodning som gjelder beskyttelse av dine personopplysninger til post.sparebank1portefolje@sparebank1.no. Du mottar vårt svar på din anmodning som gjelder beskyttelse av dine personopplysninger på din e-postadresse. Vi underretter deg om vår behandling av din anmodning innen én måned fra mottakelse av din anmodning.

Dine muligheter til å klage

Du kan klage til tilsynsmyndighetene der du vanligvis bor i EU/EØS, på ditt arbeidssted i EU/EØS eller på stedet for det angivelige krenkelsen i EU/EØS. Tilsynsmyndigheten forutsettes innen rimelig tid å underrette deg om fremdriften av klagen, og resultatet av klagen.