Dette bruker Modhi Finance personopplysninger til

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Modhi Finance AS behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Identifikasjonsinformasjon som navn, fødselsnummer og kopi av legitimasjon.
 • Kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse og e-postadresse.
 • Finansiell informasjon som tjeneste- og produktavtaler med opprinnelig kreditor, transaksjonsdata og kreditthistorikk.
 • Opplysninger for å ivareta lovpålagte plikter som hvitvasking og rapportering til offentlige myndigheter.

Formålet med vår behandling av personopplysninger er at vi skal kunne innfordre din gjeld til oss på en effektiv måte. Konkret innebærer dette:

 • Administrasjon, som for eksempel gjennomføring av transaksjoner, kommunikasjon, betalinger og faktureringer.
 • Analyser.
 • Risikoklassifisering av Skyldnere og kredittporteføljer.
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger. 
 • Sikkerhet.
 • Lydopptak av telefonsamtaler og videomøter i noen tilfeller.
 • Oppfyllelse av bransjespesifikk regulering.

Dine opplysninger kan også bli brukt til test og vedlikehold av våre tjenester og systemer, for at vi skal kunne sikre at de fungerer slik de skal.

Hvis vi bruker dine personopplysninger ut over det som er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser og krav overfor deg, eller som vi er pålagt ved lov, til det være basert på at vi har en berettiget interesse eller et frivillig samtykke fra deg.