Slik ivaretar vi ditt personvern og vår taushetsplikt

Vi i Modhi Finance AS har taushetsplikt og vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte etter personopplysningsloven og EUs personvernforordning General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om taushetsplikten og personvernet. Her kan du lese mer om hva det innebærer for deg som Skyldner hos oss. Vår personverninformasjon er i tråd med anbefalingene i bransjenorm fra Finans Norge. Modhi Finance AS kjøper pengekrav knyttet til betaling av gjeld som ikke er betalt på avtalt forfallsdato. Du kan fremdeles fremsette reklamasjoner overfor den opprinnelige kreditoren, men det er til oss via våre samarbeidende inkassobyrå at du skal betale.

Behandlingsansvarlig

Det er Modhi Finance AS, som du har et Skyldnerforhold til, som er ansvarlige for å behandle dine personopplysninger. Har du behov for å komme i kontakt med oss om personvern, kan du sende e-post til vårt personvernombud, Agnete N. Enger.

 

 • For at vi skal kunne levere våre produkter og tjenester til deg, trenger vi dine personopplysninger. Les mer om hva personopplysninger er og hva vi bruker de til her. 

 • For at vi skal kunne levere våre produkter og tjenester til deg, trenger vi dine personopplysninger. Les mer om hva personopplysninger er og hva vi bruker de til her. 

 • Det er viktig at du føler deg trygg på at dine personopplysninger er sikre hos oss. Her kan du lese mer om hvordan vi sikrer personopplysninger.

 • Er du kunde av Modhi Finance AS behandler vi personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om dine rettigheter.

 • Vi bruker enkelte personopplysninger for å vurdere risiko ved våre produkter og tjenester. Dette gir deg som skyldner trygghet for at dine verdier blir tatt godt vare på.

  Etter reglene i Finansforetaksloven bruker vi kredittopplysninger og andre personopplysninger for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko.

  Beregningene gjøres med egne modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko. Personopplysninger kan i forbindelse med dette innhentes fra kredittopplysningsforetak. 

 • Vi har et stort samfunnsansvar og forvalter store verdier. Slik forebygger og avdekker vi mulighet for svindel, kriminalitet og terrorhandlinger. Personopplysninger kan brukes for å forebygge, avdekke og oppklare bedrageri og andre straffbare handlinger.

  Opplysningene kan innhentes fra og utleveres til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være minst fem år etter registreringen.

  Vi er også pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner etter hvitvaskingsloven til Økokrim og Enheten for finansiell etterretning (EFE).

 • Modhi Finance AS gjør i noen tilfeller gjennom våre samarbeidende inkassoselskap lydopptak av telefonsamtaler med Skyldnere. Dette gjør vi enten for sikkerhet, dokumentasjon eller for å gjennomføre intern opplæring. I noen tilfeller er vi pålagt å gjøre opptak av samtaler.

  Som hovedregel ber vi Skyldner om samtykke når vi ønsker å gjøre opptak av telefonsamtaler. Dette får skyldneren informasjon om i begynnelsen av samtalen.

  Vi kan finne tilbake til lydopptak ved hjelp av telefonnummer, samtaletidspunktet, og hvem som utførte samtalen. Annen kommunikasjon kan også finnes ved hjelp av din identitet.

  Banken kan bli lovpålagt til å utlevere informasjon til offentlige myndigheter, og andre som ifølge loven kan kreve det. Informasjon kan også bli utlevert til Finansklagenemnda – blant annet i forbindelse med behandling av klagesaker.

  Ta kontakt med oss hvis du ønsker innsyn i opptak som er lagret. Du må oppgi telefonnummer og tidspunkt for samtalen.

 • Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du besøker nettsiden vår, samtidig som vi kan yte vårt beste for å gi deg det du trenger.  Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og analyseverktøy.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }