Hva er egenandelen på boligselgerforsikringen?

Fra 2022 kom det en del endringer i avhendingsloven. Blant endringene som kom var at boligkjøper får en egenandel på 10.000 kroner. For deg som boligselger er det ingen egenandel ved bruk av boligselgerforsikringen. Men hva betyr dette i praksis?

Egenandelen gjør at boligkjøperen selv må dekke det det koster å fikse feil eller mangler som kommer på under 10.000 kroner. Krever kjøperen mer enn dette i prisavslag, blir egenandelen trukket fra det totale kravet.

Her er et par eksempler for å gjøre det tydeligere:

  • Hvis boligkjøper har krav på et prisavslag på 60.000 kroner, trekkes egenandelen på 10.000 kroner fra dette beløpet. Det totale prisavslaget som dekkes av boligselgeren eller forsikringsselskapet blir altså 50.000 kroner.
  • Hvis boligkjøper har funnet feil eller mangler som vil koste 9.000 kroner å reparere, må boligkjøper selv dekke reparasjonen fordi kostnadene er lavere enn egenandelen. Med den nye avhendingsloven deles risikoen etter et boligkjøp, mellom selger og kjøper – spesielt når det gjelder mangler som ikke er så dyre å reparere.

 

Se også: