Hva er forsikring i kryssord?

Står du fast i kryssordet? Våre forsikringer kan også hjelpe deg om du blir stående fast. For eksempel om du blir stående fast på veien og trenger veihjelp, stående fast på flyplassen på grunn av forsinket bagasje eller andre kinkige situasjoner.

Men det er ikke det du trenger hjelp til nå. Nå er det kryssordet vi skal prøve og hjelpe deg med. Kan en av disse synonymene til forsikring være løsningen i kryssordet?

Antall bokstaver i kryssordet Synonymer til forsikring
2 bokstaver ED
JA
ID
3 bokstaver LYE
ORD
4 bokstaver EDER
JAER
PANT
VERN
5 bokstaver KASKO
LØFTE
SKJUL
TRYGD
VITNE
6 bokstaver ANSVAR
AVTALE
PATENT
POLISE
UTSAGN
7 bokstaver BRANSJE
DEKNING
GARANTI
HJEMMEL
KAUSJON
PÅSTAND
SIKRING
TILSAGN
8 bokstaver DELKASKO
FORSIKRE
TRYGGHET
9 bokstaver ASSURANSE
ERKLÆRING
LENSPLIKT
SIKKERHET
UTTALELSE
10 bokstaver ASSERERING
BEVITNELSE
BOTEMIDDEL
PROTEKSJON
TROSKAPSED
TRYGDEBREV
11 bokstaver BEKREFTELSE
BESKYTTELSE
12 bokstaver BILASSURANSE
SJØASSURANSE
STATSGARANTI
13 bokstaver BILFORSIKRING
BÅTFORSIKRING
SERTIFISERING
SJØFORSIKRING
TRYGDEORDNING
14 bokstaver BRANNASSURANSE
DYREFORSIKRING
FRAKTASSURANSE
LIVSFORSIKRING
SKIPSASSURANSE
SYKEFORSIKRING
TRYGDASSURANSE
VAREFORSIKRING
15 bokstaver BRANNFORSIKRING
HYTTEFORSIKRING
REISEFORSIKRING
16 bokstaver GJELDSFORSIKRING
HAVARIFORSIKRING
KARENSFORSIKRING
NEDBØRFORSIKRING
18 bokstaver VERDISAKFORSIKRING
19 bokstaver REISEGODSFORSIKRING
SIKKERHETSANORDNING
TRANSPORTFORSIKRING
20 bokstaver EIERSKIFTEFORSIKRING
GRUPPELIVSFORSIKRING
NATURSKADEFORSIKRING
21 bokstaver BOLIGSELGERFORSIKRING
26 bokstaver ARBEIDSLEDIGHETSFORSIKRING

 

Se også:

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }