Hva er sykeforsikring?

Sykeforsikring er en fellesbetegnelse på personforsikringer og personalforsikringer som dekker utbetaling og/eller behandling ved ulike typer sykdom eller skade. Sykepenger fra NAV er et eksempel på en type offentlig «sykeforsikring», som dekker lønnen din opp til 6 G hvis du blir syk.

Eksempler på forsikringer som kan gi utbetalinger ved sykdom eller ulykke er:
 

Sykeforsikringer for bedrifter:

Yrkesskadeforsikring 
Yrkesskadeforsikring er en type sykeforsikring arbeidsgiver er pålagt å kjøpe for alle sine ansatte. Yrkesskadeforsikringen dekker det økonomisk tapet etter en yrkesskade eller yrkessykdom. Yrkesskadeforsikringen kan også utvides til å gjelde for annen sykdom og fritidsulykke.

Er du selvstendig næringsdrivende er du ikke pålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring, men det kan likevel være trygt å ha. For å kjøpe yrkesskadeforsikring må du først ta kontakt med NAV og bestille frivillig yrkesskadetrygd.

Sykelønnsforsikring 
Sykelønnsforsikring utbetales til bedriften hvis den ansatte mottar sykepenger fra NAV ved sykdom/ulykke. NAV dekker kun lønn inntil 6 G (grunnbeløp). Sykelønnsforsikringen dekker resten opp til full lønn i inntil 365 dager. Er du ansatt og sykemeldt står det som regel i arbeidskontrakten din om du har rett på full lønn i perioden du er sykemeldt.

Bedriftshelseforsikring
En helseforsikring gjennom bedriften dekker blant annet behandling av utvalgte sykdommer via privat helsevesen. Helseforsikringen kan også utvides til å dekke psykolog, fysioterapi, kiropraktikk, manuellterapi, naprapati, osteopati og misbrukavvenning.

Reiseforsikring bedrift
Bedriftsreiseforsikringen kan dekke sykdom ved flere tilfeller. Den dekker blant annet:

Skal du til et EØS-land er det lurt å bestille gratis helsetrygdkort. Da har du en ekstra offentlig sykeforsikring på reisen, som også hjelper deg ved underliggende sykdom.
 

Private sykeforsikringer:

Kritisk sykdom
Kritisk sykdom er en sykeforsikring som gir en engangsutbetaling hvis du blir rammet av alvorlig sykdom, som for eksempel kreft, hjerneslag eller MS.

Privat helseforsikring
En privat helseforsikring (også kalt behandlingsforsikring) dekker blant annet behandling av utvalgte sykdommer via privat helsevesen.

Uføreforsikring 
Uføreforsikring gir utbetaling hvis du skulle bli ufør av eksempelvis sykdom. Forsikringen består av to deler som enten kan kjøpes hver for seg eller kombineres. Uførepensjon gir månedlig utbetaling og uførekapital gir en engangsutbetaling. 

Reiseforsikring
Samme som for reiseforsikringen for bedrifter. Se over.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }