Må jeg ha tilstandsrapport ved salg av hus og hytte?

Nei, det er frivillig å kjøpe tilstandsrapport på hus, leilighet og hytte. Det er likevel sterkt anbefalt fordi denne gir økt sikkerhet for både selger og kjøper, samt reduserer sannsynligheten for konflikt i ettertid. Tilstandsrapporten er viktig for å avdekke eventuelle feil eller mangler ved boligen, og sørger for en transparent og tryggere bolighandel. Tenk deg selv om du skulle kjøpt et hus uten å få vite hele tilstanden på huset.

Hvis du ønsker å kjøpe boligselgerforsikring er det krav om forskriftsmessig tilstandsrapport (medfølger ved kjøp av boligselgerforsikringen).

Hva inneholder en tilstandsrapport?
En tilstandsrapport skal blant annet inneholde tilstand og dokumentasjon på:

 • Byggteknisk konstruksjon
 • VVS-tekniske anlegg
 • Hulltaking mot våtrom og i rom under terreng
 • Elektrisk anlegg
 • Branntekniske forhold
 • Geologiske forhold
 • Radon dokumentasjon
 • Egenerklæringsskjema
 • Arbeid utført av kvalifiserte håndverkere
 • Måling av areal
 • Rømningsveier, lysflater og takhøyder

Hvor lenge er en tilstandsrapport gyldig?
Tilstandsrapporten er gyldig i 12 måneder fra datoen bygningssakkyndig har vært på befaring. Hvis det tar mer enn 12 måneder å selge boligen, må det bestilles en ny tilstandsrapport for at denne skal være gyldig.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }