Gjelder reiseforsikringen for barn som har flyttet ut?

Reiseforsikring med familiedekning gjelder for barn inntil 21 år som har folkeregistrert adresse hjemme. Reiseforsikringen gjelder uavhengig av om dere reiser sammen eller hver for dere.

Barn som er dekket:

  • Barn og stebarn*
  • Fosterbarn
  • Barn du har vergeansvar for
  • Barnebarn og oldebarn som reiser i følge med deg, uten foreldre.

*Som tilhører din husstand og som har folkeregistrert adresse hos en av foreldrene.

Etter barnet fyller 21 år og flytter hjemmefra kan det være lurt med ungpakka: Innbo- og reiseforsikring for unge.