• Reiseforsikring gjelder for barn inntil 20 år som har folkeregistrert adresse hjemme.

    Les mer om Innbo- og reiseforsikring for unge