• Reiseforsikring gjelder for barn inntil 20 år som bor hjemme.