Gjelder reiseforsikringen for barn som har flyttet ut?

Reiseforsikring med familiedekning gjelder for barn inntil 21 år som har folkeregistrert adresse hjemme. Reiseforsikringen gjelder uavhengig av om dere reiser sammen eller hver for dere.

Barn som er dekket:

  • Barn, stebarn og fosterbarn som tilhører din adresse
  • Egne barn som ikke bor på samme adresse som deg
  • Barn du har vergeansvar for
  • Barnebarn og oldebarn som reiser i følge med deg

Etter barnet fyller 21 år og flytter hjemmefra kan det være lurt med ungpakka: Innbo- og reiseforsikring for unge.