Hvilken forsikring dekker viltpåkjørsel?

Hvis du skulle være uheldig å kjøre på et dyr, vil personskader alltid bli dekket av bilforsikringen. For å dekkes mot skader på egen bil, må du ha minimum kasko eller toppkasko bilforsikring. Ansvarsforsikring eller delkasko vil ikke dekke skader på egen bil. Hvis du har delkasko eller bedre vil forsikringen også dekke veihjelp.
 

Har du kjørt på et dyr?

 1. Vær trygg
  Hvis du har kjørt på et dyr, er det viktig å handle raskt og sikkert. Sett på varsellys, plasser bilen på en måte som ikke skaper farlige situasjoner i trafikken, og ta på deg en refleksvest. Sett også ut en varseltrekant. Kontakt nødhjelp først hvis det har skjedd en alvorlig ulykke.
 2. Varsle politiet og viltnemda
  Meld fra til politiet på tlf 02800 hvis du har kjørt på og skadet et dyr. Politiet vil varsle viltnemda, som er ansvarlige for å ta seg av skadde eller døde dyr. Husk også å merke hvor du er og hvor dyret forsvant, for eksempel ved å sette opp midlertidige merker eller ta bilder av området.

 3. Ring oss og få veihjelp
  Hvis du har problemer med bilen etter påkjørselen, kan du ringe oss på tlf (+47 915) 02300 for veihjelp. Vi hjelper deg hele døgnet. 
   

Det er viktig å melde fra om et dyr er påkjørt fordi dyret kan være skadet eller må avlives. Du vil ikke få bonustap, dersom påkjørselen meldes til politiet eller viltnemnda. Egenandelen vil også bli redusert med opptil 2.000 kroner.