Hvilken forsikring dekker viltpåkjørsel?

Om du skulle være uheldig å kjøre på et dyr er personskader alltid dekket av bilforsikringen. For å være dekket mot skader på egen bil må du ha minimum kasko eller toppkasko bilforsikring. Du er ikke dekket mot skader på egen bil hvis du har ansvarsforsikring eller delkasko.
 

Har du kjørt på et dyr?

Meld fra om påkjørsel ved å ringe politiet på 02800 så vil de kontakte viltnemnda. Du kan også kontakte viltnemnda selv. Det er viktig å melde fra om et dyr er påkjørt fordi dyret kan være skadet eller må avlives. Hvis påkjørselen meldes til politiet eller viltnemnda vil du ikke få bonustap. Egenandelen vil også bli redusert med inntil 6.000 kroner.