• Om du skulle være uheldig å kjøre på et dyr er personskader alltid dekket av ansvarsforsikringen. For å være dekket mot skader på egen bil må du ha kasko eller toppkasko bilforsikring.

     

    Har du kjørt på et dyr?

    Meld fra om påkjørsel ved å ringe politiet på 02800 så vil de kontakte viltnemnda. Du kan også kontakte viltnemnda selv. Det er viktig å melde fra om et dyr er påkjørt fordi dyret kan være skadet eller må avlives. Hvis påkjørselen meldes til politiet eller viltnemnda vil du ikke få bonustap. Egenandelen vil også bli redusert med inntil 6000 kroner.