Dekker bilforsikringen viltpåkjørsel (påkjørsel av dyr)?

Hvis du skulle være uheldig å kjøre på et dyr, vil personskader alltid bli dekket av bilforsikringen. Har du fått skader på egen bil, må du ha minimum kasko eller toppkasko bilforsikring for å være dekket for skadene etter viltpåkjørsel. Ansvarsforsikring eller delkasko vil ikke dekke skader på egen bil. Hvis du har delkasko eller bedre vil forsikringen dekke veihjelp.
 

Har du kjørt på et dyr?

 1. Vær trygg
  Hvis du har kjørt på et dyr, er det viktig å handle raskt og sikkert. Sett på varsellys, plasser bilen på en måte som ikke skaper farlige situasjoner i trafikken, og ta på deg en refleksvest. Sett også ut en varseltrekant. Kontakt nødhjelp først, hvis det har skjedd en alvorlig ulykke.
 2. Varsle politiet og viltnemda
  Meld fra til politiet på tlf 02800 hvis du har kjørt på og skadet et dyr. Politiet vil varsle viltnemda, som er ansvarlige for å ta seg av skadde eller døde dyr. Husk også å merke hvor du er og hvor dyret forsvant, for eksempel ved å sette opp midlertidige merker eller ta bilder av området.
 3. Ring oss og få veihjelp
  Hvis du har problemer med bilen etter viltpåkjørselen, kan du ringe oss på tlf (+47 915) 02300 for veihjelp. Vi hjelper deg hele døgnet. 
   

Det er viktig å melde fra om viltpåkjørsel fordi dyret kan være skadet eller må avlives. Du vil ikke få bonustap, hvis viltpåkjørselen meldes til politiet eller viltnemnda. Egenandelen vil også bli redusert med opptil 2.000 kroner.
 


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }