Best i test på pensjon

For andre året på rad viser EPSI sin kundeundersøkelse at pensjonskundene i SpareBank 1 er de mest fornøyde.

Glad dame øverst på pallen
Enkle å ha med å gjøre
Gode digitale løsninger
Best på samfunnsansvar

De mest fornøyde pensjonskundene – igjen 

– Det er fantastisk at våre pensjonskunder fortsatt er de mest fornøyde i bransjen, jubler ledertrioen fra SpareBank 1 Forsikring, Hanne Birgitte Lundsett, Halvar Haugland og Åse Blomkvist.

– Dette er et resultat av godt samarbeid med distributørene våre i bank, det kontinuerlige arbeidet med å forbedre kommunikasjonen, og ikke minst det å tilby brukervennlige digitale løsninger. Vi jobber hardt for å hjelpe våre kunder med å forstå og ta kontroll over sin pensjonssparing, understreker Haugland.

Best i klassen

I følge kundene i EPSI-undersøkelsen fremstår SpareBank 1 som enkle å ha med å gjøre, og får positive tilbakemeldinger på sine digitale løsninger. I tillegg har SpareBank 1 et relativt godt omdømme blant kundene, og bedømmes også bedre enn sine hovedkonkurrenter på det å ta samfunnsansvar. 

Kalkulator for å beregne pensjon

Økende interesse for pensjon

– Selv om mange pensjonskunder opplever at de har relativt dårlig oversikt over sin pensjonssparing, ser vi likevel noen positive tegn i bransjen, forteller daglig leder i EPSI Norge, Fredrik Høst.

– Studien avdekker at pensjonssparerne er blitt mer opptatte av pensjon over de siste par årene. En økende andel av kundene oppgir at de har logget seg inn på «min side» hos pensjonsselskapet, og flere svarer også at de har benyttet en pensjonskalkulator for å skaffe seg bedre oversikt over sin pensjon.

EPSI Norge
  • Leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser. 
  • Undersøkelsen gir svar på hvilke områder som skaper kundetilfredshet og lojalitet.
  • Gjennomført kundetilfredshetsmålinger i Norge siden 2004.
  • 1300 dybdeintervjuer er gjennomført i årets undersøkelse.
  • Det er ansatte som har tjenestepensjon gjennom arbeidsgiver i privat sektor, som har blitt intervjuet.

For mer informasjon se epsi-norway.org

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }