Hva er IPS – og er det noe for meg?

IPS - individuell pensjonssparing - er en smart måte å spare til pensjon og få skattefordeler. Her er det viktigste du bør vite om IPS og om det passer for deg.

Dame som sparer i IPS

Dette er IPS

  • Uavhengig av hvor mye du velger å spare, får du en skattefordel på 22 % av sparebeløpet, i form av utsatt skatt. Det er først når du begynner å ta ut pengene, du begynner å skatte.
  • Du kan spare opptil 15.000 kroner i året.
  • Du må ikke betale formueskatt på det du sparer.
  • Pengene er forbeholdt pensjon. De kan derfor tas ut tidligst ved fylte 62 år.
  • Pengene beskattes som alminnelig inntekt ved uttak (22 % i 2023), og ikke som pensjonsinntekt.
  • Utbetalingen må skje over minimum 10 år, og minst til fylte 80 år. Det vil si at om du starter å ta ut pengene når du er 62 år, vil minimum utbetalingstid derfor bli 18 år.

Sparing som gir skattefordel

IPS står for individuell pensjonssparing og er et insentiv fra staten for å hjelpe nordmenn med å spare penger til pensjonstiden. Du bestemmer selv om du vil spare lite eller mye, men du kan spare inntil 15.000 kroner i året. Uavhengig hvor mye du velger å spare får du en skattefordel på 22 % av sparebeløpet. Skattefordelen er utsatt skatt -  for det er først når du begynner å ta ut pengene, du skatter. Du skatter som ved alminnelig inntekt, som i 2023 er 22 %. 

– Dette er en svært god spareordning for pensjon. Det er mange år siden det var så gunstig å spare til pensjon med skattefordel, sier Wenche Seljeseth, leder av Pensjon i SpareBank 1.

Forbeholdt pensjonstiden

Du skatter ikke av avkastningen mens du sparer og trenger heller ikke betale formueskatt for oppspart beløp, men siden sparepengene er forbeholdt pensjonstiden, binder du sparepengene dine frem til du fyller 62 år.

– Er du en som synes det er vanskelig å spare langsiktig, og som tar litt fra sparekontoen både nå og da, er IPS en gunstig og forutsigbar sparemåte som sikrer at pengene går til det formålet de skal, sier Seljeseth og tilføyer:

– Men i og med at pengene er bundet til du er 62 år, er det viktig at du tenker over hvilket beløp du ønsker å spare.

Spar penger på å spare

Belønningen fra staten kan sees på som et slags «lån» som må tilbakebetales når du tar ut pensjonen, men som du har fått avkastning av i alle årene du har spart. På denne måten sparer du penger på å spare.

En annen stor fordel med IPS er at når du begynner å ta ut pengene, beskattes de kun som alminnelig inntekt, som i 2023 er 22 %, og ikke som en pensjonsinntekt.

Hvem kan opprette IPS?

Pensjonsreformen som kom i 2011, gjør at pensjonen fra folketrygden blir mindre. Dette vil ramme samtlige av oss, og for å opprettholde den levestandarden vi er blitt vant med, må vi sette av penger til pensjon selv også.

Alle mellom 18 og 75 år som er skattepliktige i Norge, kan opprette en IPS-konto. Seljeseth mener dette er en gavepakke for alle som ønsker å spare til pensjon og som synes det er greit å binde pengene til pensjonstiden.

Samtidig finnes det flere måter å spare til pensjon på. Ofte varierer hva som er den beste spareformen med hvilken livssituasjon du er i. Ønsker du for eksempel ikke å binde pengene dine, som du gjør med IPS, finnes det andre pensjonsordninger du kan spare i.

Wenche Seljeseth, leder for Pensjon i SpareBank 1.

Hvor i livet er du?

Din pensjon er pengene du skal leve av i fremtiden. Å spare smart kan gi deg en bedre hverdag som pensjonist. Velg den livsfasen du er i, så hjelper vi deg i gang.

Ung
For deg mellom 18 - 34 år
Voksen
For deg mellom 34 - 50 år
Godt voksen
For deg mellom 50 - 62 år
Snart pensjonist
For deg som er over 62 år
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }