Cyberforsikring

Med en cyberforsikring får bedriften hjelp av IT-eksperter ved angrep fra hackere, virus eller annen datakriminalitet. 

Umiddelbar hjelp fra IT-eksperter, tilgjengelige 24 timer i døgnet.
Hjelp til rekonstruksjon, reinstallasjoner og gjenoppretting av data og programvare.
Dekker direkte økonomisk tap som følge av datainnbrudd hos sikrede.

Hva dekker cyberforsikringen?

Sannsynligheten for å bli hacket, rammet av virus eller utsatt for andre typer dataangrep blir stadig større, og metodene for dataangrep blir mer avanserte. Med cyberforsikringen får bedriften hjelp av IT-eksperter dersom man har blitt utsatt for datainnbrudd, og hjelp til å minimere skadene forårsaket av angrepet.

Cyberforsikringen dekker kostnader som skyldes dataangrep.

 • Teknisk hjelp fra IT-eksperter til å undersøke hendelsen og iverksette
  nødvendige tiltak.
 • Rekonstruksjon – bedriften får dekket kostnader for å gjenopprette data og programvare.
 • Avbrudd – bedriften får dekket driftstap som er et direkte resultat av dataangrepet. 
 • Kriminalitet – bedriften får dekket direkte økonomisk tap som følge av dataangrep.
 • Erstatningsansvar når personopplysninger er kommet på avveie som følge av et dataangrep. 
 • Erstatningsansvar for direkte økonomisk tap påført tredjemann som følge av et dataangrep hos sikrede.
 • Standard forsikringssum er 1 million kroner (kan utvides).

Hva bør du gjøre ved dataangrep?

Har du mistanke om at bedriften blir utsatt for et dataangrep i form av enten, hacking, virus eller annen datakriminalitet?

 • Koble deg av nettverket (trådløst og/eller kabel) så raskt som mulig.
 • Ring oss på (+47) 915 02300 – vi kobler deg videre til våre IT-eksperter.

Hvorfor ha cyberforsikring?

 • Digitalisering i samfunnet øker risikoen for å bli hacket eller rammet av virus.
 • Angrep kan forårsake driftsstans og få store økonomiske konsekvenser for bedriften.
 • Hvis bedriften mister kontrollen over sine data kan en rask beredskap være avgjørende for å begrense skadevirkningene.

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?