Likviditetslån med statsgaranti

Har koronakrisen gått hardt utover økonomien til bedriften din? Nå kan små og mellomstore bedrifter søke likviditetslån for å komme seg gjennom den vanskelige tiden.

illustrasjon-lan-utstyr-kjoretoy

Slik fungerer likviditetslån

Sirkel med tallet 2

Som et vanlig lån

Likviditetslån fungerer som et vanlig lån. Forskjellen er at Staten garanterer for 90 prosent av beløpet og at bedriften dermed får en lavere rente enn om vi skulle ha gitt et slikt lån uten garanti.

Sirkel med tallet 2

Betingelser for lånet

Lånet kan ikke være større enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller mer enn 25 % av bedriftens omsetning i 2019. Det er det minste beløpet av disse to som begrenser størrelsen på lånet. Maks lånebeløp kan uansett ikke bli høyere 50 millioner kroner.

Sirkel med tallet 3

Avdragsfritt fra start

Likviditetslån har inntil 12 måneders avdragsfrihet, og kan nedbetales over 24 måneder etter det. Maksimal løpetid er 3 år.

Hvem kan søke likviditetslån?

  • Små og mellomstore bedrifter som får akutt pengemangel på grunn av koronaviruset.

  • Bedriften din må være lønnsom under normale forhold. I søknaden må du kunne vise til positiv egenkapital ved utgangen av 2019, og positivt resultat før koronaviruset kom til Norge.

  • Lånet gis ikke til bedrifter som hadde økonomiske problemer per 31. desember 2019, og ikke til bedrifter innenfor næringseiendom.

Slik vurderer vi søknaden

Når vi vurderer søknaden gjør vi en helhetsvurdering om bedriften fyller statens vilkår. 

Vi ser vi på utsiktene for bedriften, om resultatene har vært positive tidligere og sannsynligheten for positive resultater også etter koronakrisen. Vi gjør også en vurdering av om bedriften vil ha evne til å betale tilbake lånet innenfor statens frist for tilbakebetaling.

Spørsmål og svar om likviditetslån