Likviditetslån med statsgaranti

Likviditetslån med statsgaranti ble innført i mars 2020, for å hjelpe små og mellomstore bedrifter gjennom koronakrisen.

Ordningen ble avviklet 31. oktober 2021. Det er med andre ord ikke mulig å søke om likviditetslån lenger.

Har din bedrift fått likviditetslån?

Kontakt bedriftens rådgiver i banken ved eventuelle spørsmål om lånet.