Formueansvars-forsikring

(formueskade)

Formueansvarsforsikring (rådgiveransvar) er aktuelt for bedrifter som selger tjenester eller ikke-fysiske oppdrag som f.eks. rådgivere, design-/reklamebyrå eller regnskapsførere.

designer forsikret med formueansvar tegner på et bord
Dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for formueskade.
Dekker sakskostnader og juridisk bistand i skadesaken.

pengesekk illustrerer formueansvarsforsikring

Hva dekker formueansvarsforsikring?

Formueansvarsforsikring dekker rettslig erstatningsansvar for rene formueskader som er påført andre.

Dekninger Formueskade
Formueskade
- Rettslig erstatningsansvar for formuestap påført tredjepart.
Juridisk bistand
- Hjelp til avklaring av erstatningsansvar ved skade.
- Hjelp ved rettslig prosess.


Standard forsikringssum er 3 millioner kroner, men kan økes ved avtale.

Hva er formueskade?

Formueskade omfatter det rettslige erstatningsansvaret en bedrift kan få for rent økonomisk tap påført en tredjepart. Det vil si tap som ikke henger sammen med fysisk skade på person eller ting. Formueskaden må ha skjedd under utøvelse av den virksomheten som er forsikret.


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede formueansvarsforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

Ansvarsforsikringer vi tror du trenger

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.