Bussforsikring

Forsikring av buss for bedrifter dekker den obligatoriske ansvarsforsikringen for registrerte busser. I tillegg kan bedriften tilpasse og utvide forsikringen.

passasjerer som sitter i en buss som kjører sent på kvelden
Dekker sjåføren og passasjerene.
Psykologisk førstehjelp.
Kan dekke avbruddstap og godsansvar.
illustrasjon av buss med buss forsikring

Hva dekker bussforsikring?

Forsikringen dekker personskade og skade på bussen. Du kan velge mellom ansvar, delkasko og kasko med tilleggsdekninger.


Dekninger
 
Kasko
 
Delkasko
(minikasko)
Ansvar
 
Ansvar og rettshjelp
Fører- og passasjerulykke
Psykologisk førstehjelp (inntil 10 timer )
Brann  
Tyveri og hærverk ifbm. tyveri  
Glasskade  
Veihjelp  
Fastmontert tilleggsutstyr (inntil 30.000 kr)  
Originale ekstra dekk/felger  
Ting som er oppbevart i bussen  
Lagringsforsikring
(ved midlertidig avregistrering)
 
Skade på egen buss ved kollisjon, velt eller utforkjøring    
Hærverk    

Tilleggsdekninger
     
Godsansvarsforsikring
Fastmontert tilleggsutstyr over 30.000 kroner
Avbruddstap (ventetid på grunn av skade) i inntil 45 dager  

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede bussforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

Prøveskiltforsikring

Vi tilbyr forsikring for årsprøvekjennemerke til forhandlere som driver med demonstrasjonskjøring og trenger prøveskilt for uregistrerte kjøretøy som må ha ansvarsforsikring etter loven.

Du kan velge mellom ansvar, delkasko og kasko.


meld skade kriminalitetsforsikring

Har du hatt uhell eller skade på bussen?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }