Lagringsforsikring for avregistrerte bedriftskjøretøy

Hvis bedriften avregistrerer kjøretøy, vil forsikringen gå over til en lagringsforsikring. Da slipper dere blant annet å betale trafikkforsikringsavgift.

*Gjelder bil, lastebil, arbeidsmaskiner og buss.

Privatperson? Se lagringsforsikring

mann med bilforsikring ser etter riper på bilen sin
illustrasjon av mann med bil

Hvordan fungerer lagringsforsikring?

Når bedriften midlertidig avregistrerer en bil, lastebil, arbeidsmaskin eller buss, får vi melding om dette fra Statens vegvesen. Hvis du har delkasko-, kasko- eller toppkaskoforsikring beholder du denne i form av en lagringsforsikring.

Hva er lagringsforsikring?

Lagringsforsikring er en versjon av den opprinnelige forsikringen, men forskjellen er at vi: 

Det vil si at dere fremdeles beholder de øvrige dekningene dere hadde før dere avregistrerte kjøretøyet, fordi uforutsette hendelser kan skje selv om kjøretøyet er lagret og avregistrert. Har dere kun ansvarsforsikring før dere avregistrer, blir forsikringen avsluttet helt. Det gjelder også hvis kjøretøyet er leaset. 

Greit å vite!

Hva må vi gjøre når vi skal bruke kjøretøyet igjen?

Da tar dere kontakt med oss, slik at vi kan oppgradere dere tilbake til den opprinnelige forsikringen.

Deretter kan dere registrere kjøretøyet deres igjen hos Statens vegvesen.

Hva skjer hvis vi selger eller vraker kjøretøyet?

Hvis kjøretøyet deres blir registrert som solgt, vraket eller stjålet, blir forsikringen avsluttet helt.

Dere kan når som helst si opp lagringsforsikringen hvis dere ikke ønsker å beholde denne.

Ta av skiltene likevel

Det kan være lett å glemme at kjøretøyet ikke skal brukes hvis skiltene fortsatt er på. Vi anbefaler bedrifer derfor å fjerne skiltene så dere unngår at ansatte bruker kjøretøyet når det er avregistrert.

Er det fare for at noen kan bruke det, vil vi også anbefale dere å markere kjøretøyet som avregistrert, for eksempel med en lapp på rattet.

gravemaskin

Lagringsforsikring for uregistrerte bedriftskjøretøy

Har bedriften allerede et uregistrert kjøretøy kan vi tilby en lagringsforsikring for uregistrert kjøretøy, som dekker kjøretøyene deres mot brann og tyveri når disse står lagret.

Vi har to typer lagringsforsikring:

  • Lagringsforsikring ved avregistrert kjøretøy
  • Lagringsforsikring for uregistrert kjøretøy

Hva er forskjellen?
Lagringsforsikring ved avregistrert kjøretøy får dere automatisk når dere midlertidig avregistrerer kjøretøyet dere allerede har forsikret hos oss. Mens lagringsforsikring for uregistrert kjøretøy kan dere kjøpe når dere forsikrer et uregistrert kjøretøy.

Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }