Hvordan oppretter jeg en ny prisavtale?

Denne funksjonen er tilgjengelig i medium pakke og stor pakke.

Når du oppretter en prisavtale hentes pris på produkt automatisk fra avtalen, dersom kunde og produkt er inkludert i en aktiv avtale. Merk at ved flere avtaler hentes den laveste prisen for kunden du skal fakturere, opprette ordre eller gi tilbud til. 

1. Gå til Salg og Prisavtaler i menyen. Trykk deretter på Ny prisavtale.


2. Fyll ut disse feltene for å opprette prisavtalen: 

1. Navn: Legg inn navn på prisavtalen.

2. Beskrivelse: Legg inn en kort beskrivelse av prisavtalen. 

3. Varighet: Velg om prisavtalen skal være løpende eller tidsavgrenset. Dersom avtalen er tidsavgrenset, må du legge inn start- og sluttdato. 

4. Produkter: Legg inn produktene som skal inkluderes i avtalen. Informasjonen i de fleste kolonner hentes fra produktkortet, utenom avtaletype og verdi. Merk at dersom salgspris på produktkort er inkl. mva. blir også avtalepris inkl. mva. For hvert produkt kan du velge mellom tre avtaletyper: 

  • Fastpris: Hvis du vil ha fastpris, legger du ny pris i kolonnen Verdi
  • Rabatt: Prisen tar utgangspunkt i salgspris fra produktkort. I kolonnen Verdi legger du inn prosentverdi for rabatt. I kolonnen Avtalepris eksl. mva. får du da forhåndsvisning av pris etter rabatt. 
  • Påslag: Prisen tar utgangspunkt i innkjøpspris på produktkort, ikke salgspris. I kolonnen Verdi legger du inn prosentverdi for påslag. I kolonnen Avtalepris eksl. mva får du da forhåndsvisning av pris etter rabatt. 

5. Aktiver for alle kunder: Huk av Aktiver for alle kunder dersom prisavtalen skal gjelde for alle kunder i kundelisten. Når du legger inn nye kunder senere vil de også få samme prisavtale. 

6. Kundeliste: Velg kundene du vil inkludere i prisavtalen.