• I menyen går du til Regnskap og Søke på bilag for å få oversikt over alle bokførte bilag. 

    • Du kan velge regnskapsår i nedtrekksmenyen øverst til venstre.
    • Huk av for Vis krediterte hvis du vil se krediterte bilag.
    • I det øverste feltet kan du finne bilag på bilagsnummer, kontonummer og beløp. 
    • I søkefeltet kan du søke opp bilag med fritekst. For å filtrere trykker du på de tre strekene til høyre i søkefeltet.