Hvordan utbetaler vi feriepenger?

1. Klikk på Lønn, Lønnskjøring og Ny lønnskjøring.

Legg inn Beskrivelse og Utbetalingsdato. Dersom det ikke skal tas med fastlønn på utbetalingen av feriepenger, haker dere av for Trekk i fastlønn for ferie. Skal fastlønn tas med må det ligge inne på faste poster på ansattkortet, slik at regnskapsprogrammet kan beregne trekket. Klikk deretter Lagre.


2. Klikk Generer feriepenger.

 


3. Dere får nå opp en liste over ansatte, her velger dere hvilket år feriepenge grunnlaget skal hentes fra, normalt er det feriepenger fra i fjor. Hak så av de ansatte du skal kjøre feriepenger for. Kolonnen Utbetales viser hvor mye som skal utbetales til hver ansatt. Denne kan overstyres ved å endre % utbetaling av feriepenger. For ansatte over 60 år, kan man styre om den 6. ferieuken skal være med.

Klikk tilslutt Lag feriepengeposter.