Hvorfor har månedlig faktura høyere beløp enn forventet?

  • Når bedriften velger månedlig betaling beregnes de sju første månedlige terminbeløpene til 30 dager. De resterende fem månedlige terminbeløpene beregnes til 31 dager, og vil derfor være noe høyere. Til sammen utgjør dette et forsikringsår på 365 dager.
  • Første faktura etter inngått avtale inneholder ofte en lengre periode enn ordinær månedlig termin, se «Fra- og til dato» oppgitt i fakturaspesifikasjonen.