Billån til bedrift

Trenger bedriften ny firmabil eller andre kjøretøy? Billån til bedrift fungerer på samme måte som et vanlig billån.

Kvinne som teller planter i bagasjerommet på varebil
Vi tar sikkerhet i kjøretøyet slik at bedriften slipper å binde opp andre eiendeler.
Bedriften eier bilen og kan selge den videre.

Hva kan du søke om billån til?

Bedriften kan søke om billån til nye og brukte kjøretøy og tilhengere som kan registreres i motorvognregisteret.

 • Personbiler
 • Varebiler
 • Lastebiler
 • Traktorer
 • Busser
 • Tilhengere
 • Andre registrerbare kjøretøy
elbil

1
Finn kjøretøyet du ønsker å kjøpe
Du må søke om lån før du signerer kjøpskontrakt.
2
Fyll ut enkelt søknadsskjema
Du trenger ikke laste opp dokumentasjon.
3
Du får svar på søknaden
Dersom du får lån kan du kjøpe bilen.

Priser og betingelser

 • Terminbeløpet avhenger av prisen på kjøretøyet og andel egenkapital.
 • Lånet nedbetales i takt med levetiden til kjøretøyet.
 • Løpetiden er vanligvis mellom 3 og 7 år.
 • Bedriften eier kjøretøyet, men vi tinglyser pant i registreringsnummeret til kjøretøyet.
 • Bedriften har ansvar for vedlikehold, service og forsikring.

Eie eller lease firmabil?

Viktigste forskjeller mellom leasing og billån.

Leasing

 • Vi kjøper kjøretøyet og bedriften betaler et månedlig leiebeløp.
 • Bedriften slipper å finanisere hele kjøpesummen.
 • Passer for bedrifter som ønsker å skifte ut bilen ofte.

Billån

 • Bedriften eier bilen og kan selge den videre.
 • Lånekostnader avhenger av egenkapital og rentenivå.
 • Bedriften binder opp egenkapital i kjøretøyet.

Skatt og firmabil

Fradrag på firmabil

Alle kostnader ved bilhold er i utgangspunktet fradragsberettiget for bedriften. Har bedriften varebil med grønne skilter, kan bedriften også få MVA-fradrag.

Ansatte må skatte for fri bil

Ansatte som bruker firmabilen, for eksempel til og fra jobb, må skatte av denne fordelen. Privat kjøring mindre enn 10 dager og 1000 kilometer per inntektsår regnes som sporadisk bruk og er ikke skattepliktig. Les mer på skatteetaten.no.

Se også

Leasing

Visste du at bedriften kan leie kjøretøy, maskiner og utstyr gjennom oss i stedet for å kjøpe selv?

Kjøpe eller lease bil til bedriften?

Både leasing og bilkjøp har fordeler og ulemper.

Forsikre kjøretøyet

Vi har forsikringene som passer for bedriftens kjøretøy.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }