Kjøretøy- og maskinforsikringer

Har dere kjøretøy og større maskiner - har vi forsikringene som passer for dere.


Arbeidsmaskinforsikring
Forsikringen dekker gravemaskiner, dumpere, kraner og andre anleggsmaskiner bedriften har.
Bilforsikring bedrift
Bilforsikringen er tilpasset bedriftens person- og varebiler og dekker bedriftens forsikringsbehov.
Bussforsikring
Forsikringen dekker obligatorisk ansvar. I tillegg kan bedriften tilpasse og utvide.
Båtforsikring bedrift
Enten det gjelder taxibåt, demobåt, havrafting eller utleie av kajakker bør bedriften ha båtforsikring.
Lastebilforsikring
Lastebilforsikringen kan tilpasses bedriftens behov og dekker mye mer enn bare kjøretøyet.
Tilhengerforsikring bedrift
Tilhengerforsikringen dekker alt fra små varehengere til store lastebilhengere.
Traktorforsikring
Traktorforsikringen dekker traktorer og andre arbeidsmaskiner bedriften leaser eller eier.

Godsansvar

Godsansvarsforsikringen omfatter det rettslige ansvar som eier av kjøretøyet eller sjåfør har for skade på gods under lasting, lossing og transport, samt forsinket levering.

 

Transportforsikring

Transportforsikring passer for transportører som frakter egne varer. Vi tilbyr både transportforsikring av enkeltforsendelser og årsavtaler, avhengig av ditt behov. Transportforsikringen dekker det økonomiske tapet hvis en vare blir utsatt for skade eller tap under transport.

 

Har du hatt uhell eller skade?