Egen pensjonskonto

Dine ansatte får samlet all sin innskuddspensjon i en egen pensjonskonto – også fra tidligere arbeidsgivere. 

Dine ansatte får samlet all sin innskuddspensjon i en egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto forklart

Hva er egen pensjonskonto?
 

Video placeholder image

Hva betyr egen pensjonskonto for deg som arbeidsgiver?

Video placeholder image

Hva betyr egen pensjonskonto for dine ansatte?

Video placeholder image

Hvorfor er det smart å samle pensjonen hos oss?

Video placeholder image

Dette må du som arbeidsgiver vite om egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto er en lovbestemt konto, og det er Stortinget som har vedtatt den.

Det innebærer at all pensjon automatisk samles i én konto, både fra dagens arbeidsgiver og fra tidligere jobber.

Med alt samlet på ett sted, får de ansatte bedre oversikt, forvaltningen blir mer effektiv, og kostnadene kan bli lavere. Lavere kostnader = mer pensjon til de ansatte. De ansatte kan selv velge hvor de vil ha pensjonen sin.

Faktura for alle ansatte 

Du får månedlig faktura for alle dine ansatte. Hvis noen ansatte velger å flytte sparingen til en annen bank eller pensjonsselskap, videresender vi sparingen til kontoen dine ansatte har valgt. Du trenger ikke tenke på denne fordelingen.

Kostnader 

Det er ingen ekstra kostnader knyttet til oppspart pensjon fra tidligere arbeidsforhold.

 

Nei, all pensjon den ansatte har er automatisk overført til den ansattes pensjonskonto hos bedriftens bank eller pensjonsselskap. 

Hvis den ansatte ikke vil at tidligere oppspart pensjon skal overføres til bedriftens pensjonsavtale, må han eller hun enten reservere seg eller flytte pensjonen til en annen bank eller pensjonsselskap. 

SpareBank 1 vil fortsatt være leverandøren du forholder deg til. Du vil bli fakturert for alle ansatte månedlig, selv om noen ansatte velger å flytte pensjonen sin til et annet selskap. Vi tar oss av de ansattes valg og fordeling av sparingen, når du har betalt fakturaen. Om enkelte ansatte velger å flytte til et annet pensjonsselskap vil de likevel være ivaretatt av risikodekningene på bedriftsavtalen du har hos oss.

Egen pensjonskonto gjelder ikke:

  • ansatte i offentlig sektor, i kommune eller stat
  • ansatte i bedrifter som har ytelsespensjon som pensjonsordning
  • ansatte i bedrifter som har hybridpensjon som pensjonsordning

Lurer du på hva egen pensjonskonto betyr for deg som privatperson? 

Her finner du mer informasjon

Se også

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er den vanligste måten for bedrifter å spare til pensjon for sine ansatte.

Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende, kan du også spare til alderspensjon.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

En god pensjonsordning for den obligatoriske tjenestepensjonen (OTP), kan være et konkurransefortrinn i kampen om de beste ansatte.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }