Hva er omløpsmidler?

Omløpsmidler er kontanter, bankinnskudd og de eiendelene i bedriften som lett kan gjøres om til penger gjennom salg eller innkreving.

Illustrasjon av mann som forklarer omløpsmidler til kvinnelig kollega ved bruk av en tavle

Hvilke eiendeler kan kategoriseres som omløpsmidler?

Omløpsmidler går også under navnet kortsiktige eiendeler. Det er fordi man vanligvis ikke forventer at de skal være i regnskapet i mer enn ett år. De kortsiktige eiendelene gir en indikasjon på bedriftens likviditet, det vil si i hvor stor grad bedriften er i stand til å betale for seg på kort sikt.

Omløpsmidler inkluderer blant annet kontanter, bankinnskudd, kundefordringer, varelager, og kortsiktige investeringer som kan selges raskt.

Fysiske eiendeler som er ment for varig bruk, kalles for anleggsmidler.


Illustrasjon av kvinne som holder på et søylediagram

Bokføre omløpsmidler i regnskapet

Omløpsmidler er en type eiendeler, og skal dermed bokføres på eiendelssiden i regnskapet. Pass på å registrere eiendelen på riktig eiendelskonto. Mange transaksjoner medfører ingen endring i omløpsmidlene, fordi de bare flyttes fra et omløpsmiddel til et annet. Et eksempel på dette er en innbetaling på en faktura. Du øker da saldoen på bankkontoen din, mens du bare reduserer kundefordringene. Begge disse er omløpsmidler. 

Hvis du har kjøpt inn varer til lageret, blir derimot saken en annen. Da bokfører du vanligvis kjøpet mot en kostnadskonto på vanlig måte, mens du justerer varelageret ved en opptelling. Når du skal bokføre opptellingen av varelageret gjør du det ved å redusere eller øke varekostnaden og tilsvarende redusere eller øke varelageret. 

Når du har økt varebeholdningen:
+ Varelager 1460
– Varekostnad 4000

Når du har redusert varebeholdningen: 
+ Varekostnad 4000
– Varelager 1460

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }