HR-tjenester

Trenger bedriften hjelp i en ansettelsesprosess eller med personalsaker? Vi kan bistå i alle faser av arbeidsforholdet.

kvinne-med-notatblokk
Sikre at arbeidsforholdene følger gjeldende lover og regler.
Få hjelp med å rekruttere, trene og beholde dyktige ansatte.
Lederstøtte og rådgivning når du som leder trenger en sparringspartner.
par tar high five. illustrasjon.

HR-oppgaver dere kan få hjelp med

Det er mye å tenke på i en ansettelsesprosess. Hos oss kan dere blant annet få hjelp til å: 

 • lage stillingsbeskrivelse og jobbannonse
 • planlegge og gjennomføre jobbintervjuet
 • utarbeide arbeidsavtalen

Vi kan også svare på spørsmål som gjelder prøvetid, fast eller midlertidig ansettelse, tariffavtaler, med mer. 

Det er mange ting som må ivaretas når bedriften har ansatte. Hos oss kan dere blant annet få hjelp til å:

 • håndtere sykefravær, permisjoner, ferie og permitteringer
 • utarbeide personalhåndbok og andre interne instrukser
 • følge reglene om arbeidstid, overtid, nattarbeid og lignende

Vi kan også svare på spørsmål om tariffavtaler og hjelpe til med å utarbeide rutiner for oppfølging av ansatte underveis i arbeidsforholdet.

Også når en ansatt skal slutte, er det mye bedriften må huske på. Hos oss kan dere blant annet få hjelp til å:

 • lage generelle off-boardingsrutiner
 • avklare oppsigelsestid 
 • planlegge og gjennomføre sluttsamtale
 • sikre et korrekt sluttoppgjør

Vi kan også være behjelpelig med å sikre en god prosess når bedriften selv må si opp eller avskjedige en ansatt.

HR på dine premisser

Med HR-tjenester hos oss får du hjelp til å løse dine HR-utfordringer. Enten du trenger hjelp til mye eller hjelp til lite – du velger bare den løsningen som passer best for bedriften din.

HR-abonnement

For deg som trenger profesjonell bistand uten å måtte ansette en egen HR-ressurs.

 • For små og mellomstore bedrifter med behov for enkel og rask HR-bistand.
 • Fri tilgang til HR-kompetanse til en fast og lav månedspris.
 • Løpende og profesjonell bistand til det du trenger når du trenger det.

HR-prosjekt

For deg som har full kontroll, men som trenger bistand til en spesiell utfordring.

 • For bedrifter med behov for spisskompetanse til prosjekter eller andre tidsavgrensede utfordringer.
 • Prosjektbasert bistand med timesbasert fakturering.
 • Passer godt til enkelthenvendelser og større prosjekter.

Din egen HR

For deg med behov for en dedikert HR-ressurs med spisskompetanse.

 • For mellomstore og store bedrifter med behov for en dedikert HR-ressurs som disponeres etter behov.
 • Du får tilgang til din egen HR-ressurs som sitter tett på driften.
 • HR-ressursen kan enten sitte hos deg eller bistå som fjernressurs.

  HR-abonnement HR-prosjekt Din egen HR
Fri bruk

   
Fast pris

 

Bistand over e-post og telefon

Dedikert ressurs  

Fysisk tilstedeværelse  

illustrasjon-liten-glad

Lønnstjenester

Trenger bedriften hjelp til lønnsoppgaver, kan vi ta oss av alt knyttet til utbetaling og innrapportering av lønn.

Ta en gratis HR-egensjekk

Med HR-egensjekken får du en gratis og uforpliktende vurdering av bedriftens behov for HR.

Felles for mange små og mellomstore bedrifter er at de ofte har de samme utfordringene når det gjelder HR. Vi vet at HR er viktig for kundene våre, og at mange trenger hjelp med dette.

Prøv gratis HR-egensjekk

Forsikring

Gode bedriftsforsikringer trygger både bedriftens og de ansattes fremtid.

Pensjon

De fleste bedrifter med ansatte er lovpålagt å spare til pensjon.


Kontakt oss om HR og personal

Even Selnæs
Leder, HR-tjenester
Tlf. 900 25 300
Oddny Solli
HR-tjenester
Tlf. 926 44 982
Torgeir Gjermstad
HR-tjenester
Tlf. 948 87 331

En komplett sparringspartner

Vi ønsker å bidra til at nettopp din bedrift lykkes. Hos regnskapsbyrået vårt får du hjelp av dyktige regnskapsrådgivere og spesialister innenfor en rekke ulike fagområder. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }