Idrettens bank

Idrett gir glede og mestring, samhold og bolyst, i både små og store lokalsamfunn.​ Bak all idrettsgleden er frivillighet og dugnadsvilje den viktigste drivkraften.

Som idrettens støttespiller og samarbeidspartner med Norges Idrettsforbund, bidrar vi til gode rammer der vi kan. Med støtte til de gode prosjektene, og enkle og trygge løsninger for økonomien. 


mann-med-pc-illustrasjon

Regnskap og bank samme sted

Har du full kontroll på idrettslagets regnskap og økonomi? Med bank og regnskap samles alt rundt idrettslagets økonomi på ett sted.

Du får regnskapsprogram som snakker med KlubbAdmin, slik at dere kan hente informasjon rett fra NIFs medlemssystem. Vi ivaretar også idrettens egne lovkrav, blant annet kravet om dobbel godkjenning av betalinger.

– Nå blir det lettere å overta jobben min 

EINAR FAGERJORD, kasserer i Porsgrunn roklubb

Enklere medlemshåndtering med KlubbAdmin

KlubbAdmin er et medlemssystem av og for idretten. Vårt regnskapsprogram snakker med KlubbAdmin, slik at medlemshåndteringen blir enklere for idrettslaget.

Verktøykasse fra Norges Idrettsforbund

Visste du at NIF har en smart verktøykasse for klubber og idrettslag på sine nettsider? Her finner du idrettens egne lovnormer, veiledning, informasjon, forslag til interne rutiner, maler og verktøy dere står fritt til å bruke. Gå til verktøykassen på nif.no


Ja til brukt!

Dessverre setter økonomi en stopper for at mange barn og unge kan delta i idretten. Sånn kan vi ikke ha det! Derfor ønsker vi å gi flere muligheten til å være med i fellesskapet.

Skibanken

skibanken

Skibanken er Norges eneste bank med ski som valuta. Sportsbransjen rydder lageret for utstyr som ellers ikke ville ha blitt solgt, og SpareBank 1-bankene deler ut utstyret til de som tar ansvar for at det brukes igjen og igjen.

Byttehelgen

Byttehelgen arrangeres av klubber over hele landet, og er Norges største dugnad for kjøp og salg av brukt skiutstyr. Både selger, kjøper og klubb får litt bedre økonomi gjennom bruktmarkedene. Byttehelgen arrangeres to ganger i året. 

Søk støtte til et godt prosjekt

Utvikling i lokalmiljøet gjør at vi har det bra der vi bor. Det ønsker SpareBank 1 å bidra til, og i fjor ga vi tilbake 278 millioner i samfunnsutbytte og 100 millioner til sponsorater – lokalt og nasjonalt. Har idrettslaget en god idè eller et prosjekt dere trenger støtte til? Kanskje vi kan hjelpe.

Bærekraft i idrettslaget

Idretten er en viktig pådriver for å skape forståelse og engasjement for bærekraft. For å bidra i dette arbeidet bør idrettslaget jobbe målrettet innenfor tre overordnede dimensjoner: Grønn omstilling, sosial inkludering og ansvarlig drift.
Sjekk hvordan idrettslaget kan jobbe med bærekraft

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }