Vårt samfunnsansvar

For oss er det viktig å skape et samfunn der folk har lyst til å jobbe og bo. Vi bygger stolthet og gir muligheter i Gudbrandsdalen. Det gjør vi best sammen med andre.

Med hjerte i Gudbrandsdalen

Vi deler årlig ut midler som tildeles som gaver, prosjektmidler og talentstipender til lag, foreninger og frivillige organisasjoner.

Vi mener disse støtteordningene er helt i kjernen på vårt samfunnsengasjement, og at vi med dette bidrar til opprettholdelse av verdifull aktivitet i vårtlokalsamfunn. SpareBank 1 Gudbrandsdal setter krav til sine leverandører og samarbeidspartnere mht. anstendige arbeidsforhold, etisk forretningsdrift og bærekraft.

Gaver og stipend

Vi er en lokal støttespiller som gir stipend til unge talenter og støtter lag og foreninger i by og bygd. Vi er til stede og heier der du er, det som er viktig for deg er viktig for oss.

Prosjektmidler
Til større og konkrete prosjekt med varig verdi. Det er ingen frist for å søke prosjektmidler hos oss.
Gavemidler
Lag og foreninger kan søke støtte. Søknadsfristen gikk ut 1. mars 2023.
Talentstipend
For deg mellom 15 og 25 år og har et talent innenfor musikk, idrett eller kultur. Søknadsfristen gikk ut 1. mars 2023

Tusen takk til alle våre kunder!

Det er alle dere som gjør at SpareBank 1 Gudbrandsdal gjennom gave- og prosjektmidler kan bidra til små og store prosjekter i Gudbrandsdalen.

Video placeholder image

Se også

Når vi heier bygger vi kultur
Vi heier på alt det fantastiske som landet og alle lokalmiljøene kan by på.
Våre sponsorater
Vi heier på den lokale idrettsklubben, kulturlivet og at du skal få til det du vil.
Heidal Ysteri
Brunosten er ikke bare landskjent for sin gode smak, den har også satt fjellbygda i Gudbrandsdalen på kartet.
Bærekraft
Vi skal være en pådriver for bærekraftig omstilling i det samfunnet vi er en del av.