Samle alle kontoene dine på ett sted

Nå kan du samle alle kontoene dine fra forskjellige banker på ett sted - og få full oversikt i en og samme mobilbank. Kort sagt en skikkelig forenkling av hverdagsøkonomien!

PSD2_Altiett.svg

Hva betyr dette for deg?

De fleste av oss bruker flere banker og har til nå vært nødt til å logge på flere steder for å få full oversikt. Visste du at du nå kan samle alle kontoene på én plass - på tvers av alle banker? Snart trenger du faktisk bare en bank. 

Norge har innført deler av EU-direktivet om betalingstjenester (også kalt PSD2). Dette gir deg som kunde rett til å gi andre selskaper enn banken din tilgang til din kontoinformasjon, så sant de har godkjenningene som trengs. Du kan be om å utføre tjenester på dine vegne:

 • Gjennomføre betalinger. Du kan gi fullmakt til å utføre betalinger fra dine betalingskontoer. 
 • Samle informasjon. Du kan gi fullmakt til å lage en samlet oversikt over alle de betalingskontoene du ønsker, avhengig av hvilken bank kontoene er tilknyttet.

Slik legger du til konto fra annen bank

1. Logg inn i mobil- eller nettbanken.

2. Velg "Legg til konto fra annen bank".

3. Deretter velger du bank, og hvilken konto du vil se.

Foreløpig er ikke alle norske banker klare med denne løsningen. Når du legger til en konto vil du se en liste over hvilke banker som er klare. 


Du trenger bare å forholde deg til én mobilbank!

Tips som gjør hverdagsøkonomien din enklere.

Legg til konto fra andre banker.

Sjekk saldo med et fingeravtrykk eller sveip. Enklere blir det ikke.

Legg til konto fra andre banker.

Er dere en vennegjeng, familie eller flere som sparer til noe sammen? Del kontoen din med hvem du vil.

Legg til konto fra andre banker.

Betal regninger på 1, 2, 3! Ta bilde av fakturaen og send den rett inn i mobilbanken.


Ofte stilte spørsmål

 • PSD2 er et direktiv fra EU, som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Siden Norge er medlem av EØS omfatter dette også oss. Regelverket skal legge til rette for økt konkurranse innen betalingstjenester, fremme innovasjon, styrke sikkerheten for nettbetalinger og tilgang til konto, samt å bedre samhandlingen mellom ulike typer aktører. Dette bidrar til å forenkle din hverdagsøkonomi, og til at du får flere og bedre betalingstjenester. I Norge trer direktivet i kraft 14. september 2019. 

 • EU-direktivet skal gi deg mulighet til å se alle kontoene dine på ett sted. Vi begynner allerede nå, og har inngått samarbeid med flere norske banker. Ikke alle banker er klare til å dele kontoinformasjon, men flere banker vil komme til i løpet av 2019. En oppdatert oversikt over banker som er klare finner du i mobil- eller nettbanken når du skal legge til konto fra annen bank. 

 • Både banker og andre godkjente selskaper, såkalte tredjeparter, kan tilby disse tjenestene. Det betyr at du ikke lenger trenger å forholde deg til massevis av nett- og mobilbanker eller andre betalingsløsninger, men kan samle alt på ett sted – i den appen eller løsningen du liker best.

  Dette krever imidlertid at du som bankkunde har gitt ditt uttrykkelige samtykke. Det stilles også strenge krav til selskapene som skal utføre slike tjenester. Det er viktig å sette seg grundig inn i hvem du gir fullmakt til, og hva du gir selskapet eller banken fullmakt til å gjøre på dine vegne. 

 • En betalingskonto er i utgangspunktet en konto som er tilgjengelig på internett. Kontoen må kunne benyttes til daglige betalinger, og være mulig å benytte til både nasjonale og internasjonale betalinger. Så langt ser det ut til at PSD2 ekskluderer for eksempel lånekonto, VPS-konto eller andre typer kontoer man vanligvis ikke kan gjøre en betaling fra.

  NB! Vær oppmerksom på at dersom du har gitt en annen person disposisjonsrett over en betalingskonto, vil han eller hun kunne bruke tjenester som er levert av tredjeparter dersom slike kan knyttes til kontoen. Dersom du ikke ønsker dette, må disposisjonsfullmakten tilbakekalles.

 • Mobilbank
  Gå i menyen nederst til høyre > velg Innstillinger > Konto > Konto fra andre banker.

  Nettbank
  Klikk på navnet ditt øverst til høyre > velg Innstillinger > Konto > Konto fra andre banker

   

 • Det betyr at du får flere muligheter, bedre brukeropplevelser, og at du etter hvert kan velge å forholde deg til færre apper og løsninger. For eksempel vil du kunne utføre betalinger uten at du trenger å bruke kort eller nettbank, også gjennom tjenester fra selskaper som ikke er banker. Og selv om du har konto hos flere banker, vil du kun trenge én mobilbank. Løsningene vil i større grad være tilpasset akkurat dine behov, og du vil kunne hente inn helt nye tjenester og funksjoner i mobilbanken din. Du finner mer informasjon om hvilke rettigheter du har når du betaler innen EU/EØS, på finanstilsynet.no.

 • PSD2 betyr at bankene må levere enda bedre tjenester for å hevde seg i konkurransen – og det er bra for deg som er kunde. Vi må blant annet tilpasse våre kontotjenester, slik at du kan benytte andre tilbydere av betalingstjenester for å utføre dine betalinger eller sammenstille din kontoinformasjon. Disse kan være både andre banker, selskaper som Google, Facebook og Apple, eller helt nye, spesialiserte aktører som ikke er banker.

 • Nei, du må selv samtykke til at vi utveksler dine data med andre aktører. Du kan når som helst trekke tilbake et slikt samtykke.

 • Alle selskaper som får tilgang til dine betalingskontoer skal sørge for at din personlige sikkerhetsinformasjon ikke er tilgjengelig for andre. Selskaper som tilbyr denne typen tjenester er i likhet med bankene underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, Datatilsynet og Forbrukertilsynet. Les mer om hvordan SpareBank 1 tar vare på dine personopplysninger.

  Du må dessuten selv samtykke til at vi deler dine data mellom oss. Dette samtykket kan du når som helst trekke tilbake.

  Du kan lese mer om PSD2 her. 


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }