Selskapsinformasjon om SpareBank 1 Helgeland

Navn på selskapet SpareBank 1 Helgeland
Besøksadresse

SpareBank 1 Helgeland
Jernbanegata 15
8622, MO I RANA

Se kontoroversikt her

Postadresse SpareBank 1 Helgeland
Postboks 68 
8601 Mo i Rana
Fakturaadresse faktura@sbh.no
E-postadresse kundeservice@sbh.no
Telefonnummer +47 75 11 90 00 (fra utlandet: +47 75 11 90 00)
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 937 904 029
Tillatelse SpareBank 1 Helgeland har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90