Kundeklager

Det er viktig at du er fornøyd med å være kunde hos
oss. Hvis noe ikke er som det skal, setter vi pris på at du forteller det til oss.


Slik går du frem for å klage:


Klage på andre tjenester