Skadedyr-forsikring

Har du fått besøk av skadedyr eller insekter i huset? Både hus- og innboforsikringen vår har dekninger som kan hjelpe deg med å få bukt med de små plageåndene.

skjeggkre som lever sine siste dager da eierne har innboforsikring topp

Skjeggkre

Innboforsikring topp har dekning mot skjeggkre og dekker bekjempelse av disse med inntil 150.000 kroner. Skjeggkre gjør ingen skade på bygninger eller mennesker, og anses ikke som skadedyr. Skjeggkre er derfor ikke dekket av husforsikringen.

Har du oppdaget skjeggkre i boligen din?

Mus og rotter

Det er særlig i vintermånedene, når mus og rotter trekkes mot varme på leting etter mat, de gjør mest skade. De trekker ofte til varme steder som for eksempel loftet eller tak i hus og hytter. Der kan de gnage i treverk, ledninger, kabler og vannrør som kan føre til store skader.

I tillegg kan lukt fra døde mus og rotter være sjenerende. Har du topp husforsikring er du dekket mot mus og rotter som gjør skade på boligen, eller på hytta dersom du har topp hytteforsikring. Du er dekket både for skadene på bygningen og for bekjempelsen av dyrene.

Har du fått besøk av mus eller rotter?

Maur

Det finnes maur som kan gjøre stor skade på bygningen, som for eksempel stokkmaur. Andre typer maur som jordmaur (sukkermaur) kan være sjenerende, men ansees ikke som skadedyr og dekkes dermed ikke av forsikring. Har du fått stokkmaur på besøk kan disse gnage hulrom og ganger i både treverk og isolasjonsmaterialer.

Har du husforsikring med tilleggsdekning for sopp-, råte- og insektskader er du dekket både mot skadene og bekjempelsen av maur som gjør skade på bygning.

Har du oppdaget maur som gjør skade?

Veggedyr og kakerlakker

Veggedyrene er små insekter på størrelse med eplefrø som gjerne holder til i sofa eller seng, og som lever av å suge blod. Veggedyr gjør ikke skade på bygningen, men kan være irriterende og gi stikk/kløe. Har du innboforsikring topp er du dekket med opptil 150.000 kroner til bekjempelse av veggedyr (og kakerlakker).

Har du oppdaget veggedyr eller kakerlakker i boligen din?

Dyr eller insekt?

Er det skade på bygningen (treverk, isolasjon o.l.) er det toppdekningen av bygningsforsikringene som gjelder. Den dekker alle skader forårsaket av dyr som f.eks. mus, rotte og hakkespett. Har du tilleggsforsikring for sopp-, råte- og insekter er du også dekket mot skade fra insekter, som f.eks. maur, larver, borebille, husbukk osv.

Skjeggkre, veggedyr eller kakerlakker er ikke ansett som skadedyr, da disse ikke gjør fysisk skade, men de kan være svært sjenerende. Innboforsikring topp dekker hjelp til å fjerne disse med inntil 150.000 kroner. 

Egenandel
Ved skade på bygningen gjelder egenandelen du selv har valgt i forsikringsavtalen. Ved bekjempelse av skadedyr og insekter er egenandelen 2.000 kr uavhengig av hvilken egenandel du har valgt på husforsikringen.

 


Vilkår for Hus-, Innbo- og
Sopp-, råte, og insektsforsikring

Vilkår

Her kan du laste ned fullstendige vilkår som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Har du forsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg. 

Tilleggsforsikring til husforsikring:


Dame som rater best i test på forsikring

Blant Norges beste på skadeoppgjør

*Tusen takk til alle våre kunder! Vi ble kundefavoritt 2023 og er samlet sett blant Norges beste på skadeoppgjør ifølge Bytt.no. Vårt forsikringsselskap Fremtind kommer best ut på både skadeoppgjør, kundeservice og kundetilfredshet for en rekke forsikringer, blant 21 andre forsikringsselskap.   

Les om våre best i test-utmerkelser

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }