Velg hvem som skal motta livsforsikringssummen din

Begunstigelse betyr at du selv velger hvem som skal motta livsforsikringssummen hvis du dør, og sikrer at utbetalingen går til den du ønsker.

Ved dødsfall utbetales en livsforsikring til ektefelle og/eller arvinger (testament kan gå foran). Om du ønsker en annen fordeling av utbetalingen, kan du oppnevne begunstigede i dette skjemaet.

Hvis du ønsker du å endre på flere forskjellige livsforsikringsavtaler, må du sende inn nytt skjema for hver avtale. Ønsker du å begunstige personer uten norsk personnummer eller flere enn fire personer, ta kontakt med oss. Hvis det gjelder en kollektiv avtale eller gruppelivsforsikring, bruk eget skjema.
 

 1. Hva betyr det å oppnevne begunstiget?
  Når du oppnevner en eller flere begunstigede betyr det at du bestemmer hvem som skal ha utbetalt forsikringssummen fra dødsfallserstatningen. Du kan oppnevne begunstigede i forbindelse med kjøp av forsikringen eller senere. Hvis det ikke er opprettet begunstiget, vil forsikringssummen ved dødsfall bli utbetalt til ektefelle eller arvinger etter lov/testament. 

 2. Gjenkallelig eller endelig begunstigelse
  Du kan gjøre begunstigelsen gjenkallelig eller endelig. Ved gjenkallelig begunstigelse kan du fritt endre eller tilbakekalle begunstigelsen når du vil.

  Ved endelig begunstigelse kan oppnevnelsen bare endres eller tilbakekalles med skriftlig samtykke fra den person som er oppnevnt som endelig begunstiget. Dette skjemaet brukes kun til gjenkallelig begunstigelse. Hvis du ønsker endelig begunstigelse, ta kontakt med oss.

 3. Har du spørsmål om begunstigelse?
  Dette er en kortfattet informasjon, og er ikke ment å gi en fullstendig orientering om begunstigelse av forsikringer. I Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 kapittel 15 samt §§ 19-11 og 19-12 finner du lovreglene som omhandler begunstigelse.
   

Har du noen spørsmål, ta kontakt med oss.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }