Grønne produkter

Ønsker du å velge mer bærekraftige produkter og løsninger? Vi har samlet våre grønne produkter her - så blir valget enklere. 

Vi jobber for et mer bærekraftig Helgeland

Som Lokalbanken på Helgeland skal vi bidra til å gjøre regionen vår mer bærekraftig. Gjennom vår visjon, å være en drivkraft for vekst, skal vi ta hensyn til klima, miljø og sosiale forhold. Det gjør vi blant annet gjennom å sette krav til leverandørene våre på både sosiale forhold, etisk drift og miljø.