Kapitalforhøyelse i SpareBank 1 Helgeland

Den 12. august 2021 offentliggjorde SpareBank 1 Helgeland at styret i banken hadde vedtatt en kapitalforhøyelse på ca. NOK 600 millioner. 

 

Tegningsperiode: 13.09 - 24.09

Emisjonen gjennomføres ved utstedelse av totalt 6 128 703 egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 97,90 per egenkapitalbevis. 

Eiere av egenkapitalbevis 16.08.2021 har fått tildelt allokeringsretter som gir dem rett til å tegne seg i emisjonen. Tegningsperioden løper fra 13.09. til 24.09. 

Allokeringsrettene kan omsettes i perioden 13.09 til 22.09.

Les mer i prospektet (pdf) og se tegningsblankett (pdf)

Les brev til tegningsberettigede (pdf)

Aksjene blir normalt levert på VPS-kontoen du har valgt etter 1-2 uker. Se prospektet for mer detaljert informasjon om levering.

Under finner du linker til tegning hos de forskjellige tilretteleggerne. Hvilken tilrettelegger du velger har ingen betydning for tegningen. 

SpareBank 1 Markets AS:

Arctic Securities AS:

Pareto Securities AS: