Selskapene vi kan dele dine kundeopplysninger med

Nedenfor ser du våre datter- og produktselskaper. Dersom du godkjenner at vi kan markedsføre våre produkter og råd til deg elektronisk, og dele dine kundeopplysninger mellom disse selskapene, vil de kunne tilby deg nyttige og relevante råd og tjenester tilbake.


Selskaper vi eier (datterselskaper)

Selskaper vi eier med andre (produktselskaper)

  • SpareBank 1 Utvikling DA
  • SpareBank 1 Boligkreditt AS
  • SpareBank 1 Næringskreditt AS
  • SpareBank 1 Gruppen AS
  • SpareBank 1 Kreditt AS
  • SpareBank 1 Betaling AS
  • SpareBank 1 Kundesenter AS
  • SpareBank 1 Forsikring AS

Dine opplysninger vil ikke deles utenfor selskapene ovenfor, eller mellom de andre SpareBank 1-bankene.