Hva er fordelen med depositumskonto for leietaker?

For leietaker er depositumskonto en sikkerhet hvis det skjer noe som gjør at husleia burde bli lavere. Hvis leietaker mener å ha rett til avslag, må det dokumenteres hvorfor og det må tas ut søksmål. Blir søksmålet godkjent kan ikke utleier ta ut penger av depositumskontoen.