• Prisen for å betale til utlandet kommer an på land, valuta, tid og lignende. Nedenfor finner du pris på de vanligste betalingene. Resten av prisene finner du i prislisten.

    Når du betaler til utlandet har du valg om å dele kostnadene, mottaker betaler eller avsender betaler kostnader. I de fleste tilfeller anbefaler vi å dele kostnadene, da det blir den rimeligste løsningen.

    Vi har ingen oversikt over hvilke gebyrer som eventuelt mottaker bank tar for overføringen.

    Betaling i Euro til EU/EØS: Fra 30 kroner i nettbank/ 300 kroner manuelt. kroner
    Betaling i annen valuta i og utenfor EU/EØS: Fra 30 kroner i nettbank/ 300 kroner manuelt. kroner