Dekker forsikringen hobbyvekst-/drivhuset mitt?

Definisjonen på hobbyveksthus/drivhus er en bygning med tak og vegger av glass eller plast, for dyrking av grønnsaker, frukt og blomster.

Har du innboforsikring dekker denne både hobbyveksthus/drivhus, lagringstelt og plasthaller på lik linje med annet innbo og løsøre. Du er blant annet dekket mot tyveri, brann og naturskader (som for eksempel storm, flom og skred).

Les også:
Hva dekker innboforsikringen?