• Dødsforsikring og dødsfallforsikring er det samme som livsforsikring.

    Les om livsforsikring