Hvorfor har månedlig faktura høyere beløp enn forventet?

  • Når du velger månedlig betaling beregnes de syv første månedlige terminbeløpene til 30 dager. De resterende fem månedlige terminbeløpene beregnes til 31 dager, og vil derfor være noe høyere. Til sammen utgjør dette et forsikringsår på 365 dager.
  • Vi fakturerer forskuddsvis. Første faktura etter at du har kjøpt forsikring inneholder derfor ofte en lengre periode enn ordinær månedlig termin. Se «Fra- og til dato» oppgitt i fakturaspesifikasjonen.