• Skadeforsikringer (kjøretøy, bolig, og dyr)
    Forsikringene betales på forskudd. Hvis du får månedlige regninger, er den ene den du glemte å betale for og den andre for neste måned. 

    Personforsikringer
    Forsikringene betales samme måned på en fast dato. Er regningen sendt til inkasso må du betale den og gi oss beskjed om at du vil starte forsikringen igjen.