Dekker forsikringen rehabilitering av hund?

Rehabilitering er en valgfri tilleggsdekning i hundeforsikringen vår. Denne dekningen inkluderer fysioterapi og kiropraktikk som utføres eller rekvireres av veterinær.

Etter kirurgiske inngrep kan det ofte være behov for etterbehandling og rehabilitering av hunden din. Kontinuerlig oppfølging er viktig for at hunden skal kunne oppnå best mulig funksjon gitt sine forutsetninger. Rehabilitering kan også være nødvendig for hunder med skader som ikke kan rettes opp med kirurgi. I slike tilfeller kan rehabilitering og trening gi hunden tilbake funksjonen den mistet.

Under fysioterapi og kiropraktikk vil veterinæren bruke teknikker som kan bidra til å redusere smerte og stivhet, øke bevegelsesområdet og forbedre muskelstyrken og balansen. Målet med rehabilitering er å øke hundens funksjonsevne og livskvalitet.

Rehabiliteringsprosessen kan variere avhengig av hundens tilstand, alder og rehabiliteringsbehov. Det kan ta tid og kreve tålmodighet fra din side for å oppnå ønsket resultat. Hvis hunden ikke får rehabilitering, kan det føre til at tilstanden forverres og kan bli vanskeligere eller umulig å behandle senere.

Vi anbefaler rehabiliteringsdekningen til deg som ønsker å gi hunden din den beste omsorgen, spesielt etter en kirurgisk prosedyre eller ved en skade. Med rehabiliteringsdekningen kan du være trygg på at hunden din vil få den hjelpen den trenger for å kunne komme nærmest mulig tilbake til sin normale tilstand.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }