Hva koster uføreforsikring?

Prisen på uføreforsikring er individuell og beregnes blant annet ut ifra alder, yrke og hva inntektsgapet ditt blir hvis du blir ufør. Du kan regne ut inntekstgapet ditt ved å bruke uførekalkulatoren vår lengre ned.

Uføreforsikring består av to ulike forsikringer; du må først velge om du skal ha uførepensjon, uførekapital eller en kombinasjon av disse to. Er du usikker kan du ta kontakt med en forsikringsrådgiver i banken. Du kan sjekke hva prisen på uførepensjon blir, ved å bruke vår uførekalkulator: