Hva gjør jeg hvis jeg må avbestille reisen?

Hva dekker avbestillingsforsikringen?
Avbestillingsforsikring er en dekning du har gjennom helårs reiseforsikringen din eller reiseforsikringen du har gjennom kredittkortet ditt. Avbestillingsforsikringen gir deg pengene tilbake hvis du trenger å avbestille en reise på grunn av uforutsette hendelser.

Du er dekket hvis avbestillingen skyldes:

 • Du, reiseledsager, nærmeste familie eller nøkkelperson i reisefølge rammes av alvorlig akutt sykdom, ulykke eller dødsfall.
 • Brann, innbrudd eller vannskade som krever at du må være tilstede.
 • At reisen er i strid med reiseråd fra Utenriksdepartementet. Reisen må ha blitt bestilt før UD utga reiseråd.

Du får refundert penger for:

 

Slik bruker du avbestillingsforsikringen:

 1. Avbestilling av reise, hotell og andre reservasjoner
  Kontakt flyselskapet, hotellet, reisebyrået eller der du har gjort reservasjonen, og avbestill. Ta vare på bekreftelse for eventuelle avbestillingsgebyr du må betale. Sjekk om reiseselskapet dekker noe ved avbestilling.
 2. Be om legeerklæring og annen dokumentasjon
  Skyldes avbestillingen egen sykdom, skaff en legeerklæring som bekrefter dette. Hvis det skyldes annen sykdom i familien, barn eller nøkkelperson i reisefølge, få en bekreftelse på dette.

  Hvis avbestillingen skyldes andre årsaker enn sykdom, som for eksempel branntilløp, ulykker og skader, ta vare på alt som forklarer hvorfor reisen måtte avbestilles.
 3. Meld ifra til Fremtind
  Fremtind utbetaler vanligvis erstatningen raskt til din konto.

Før du kjøper flybilletter

Mange aktører forsøker å selge deg ekstra avbestillingsbeskyttelse når du kjøper en reise – husk at du er godt dekket gjennom avbestillingsforsikringen du har inkludert i reiseforsikringen hos oss.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }